Osmanlı Devletinin Kısa Zamanda Büyümesinin Nedenleri Nedir?

Osmanlı Devletinin kısa zamanda büyümesi konusunda bir çok devlet ve bir çok uygarlık tarfından her zaman çekilmez bir yönleri olarak kabul edilmiştir.. Çünkü Osmanlı Devletinin aşağıda verdiğimiz özellikleri diğer uygarlıklarda yoktu.. Osmanlının bu özellikleri olumlu olduğu kadar olumsuz yönleride tabiki vardı.

OsmanLı Devleti’nin kısa zamanda büyümesinin nedenleri:

_Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
_fetihler icin gerekli kuvvetlerin kolayca sağlanması
_hakimiyetin taksim edilmemesi
_basarılı bir yerleşim siyaseti
_anadolu’daki beylikler arasındaki mücadelelere ilk anda karışmamaları
_Bizans’a karşı gaza ve cihat anlayışıyla mücadele etmeLeri
_Kurulus dönemi Padişahlarının yetenekli olmaları
_adaletli ve hosgörülü bir politika izlemeleri
_yönetimin tamamen Türklerin elinde bulunması.