Osmanlı Devletinin Hızlı Büyümesini Sağlayan Faktörler

OSMANLI DEVLETİNİN HIZLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER

♦ Yıkılmakta olan Bizans ve Anadolu Selçuklu devletlerinin arasında kurulması,

♦ Osmanlıların, Moğol İlhanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Ahiler ve Anadolu Beylikleri ile iyi geçinmesi, Beylikler arasındaki mücadeleye karışmaması,

♦ Cihat ve gaza düşüncesiyle Bizans İmparatorluğuyla mücadeleye öncelik verilmesi,

♦ Osmanlıların kurulduğu coğrafya konumunun genişlemeye elverişli olması,

♦ Bizans Tekfurları arasındaki mücadelelerden yararlanılması,

♦ Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

♦ Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde hoşgörülü bir yönetim uygulayarak iskan faaliyetlerinde bulunması,

♦ Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının olması,

♦ Kuruluş dönemi padişahlarının ileri görüşlü olması,

♦ Merkeziyetçi yönetimin benimsenerek uygulanması,

♦ Fetihlerin doğudan gelen Türkmen göçleriyle desteklenmesi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir