Osmanlı Devletinin 600 Sene Hüküm Sürmesini Sağlayan Genel Özellikleri

Osmanlı Devletinin 600 Sene Hüküm Sürmesini Sağlayan Genel Özellikleri

* Osmanlı padişahların yetkileri şer-i hukukla sınırlandırılmıştır.

* Bir hanedanın hüküm sürdüğü en uzun ömürlü devlettir.

* Üç kıtaya yayılmış, yıkılınca toprakları üzerinde kırka yakın devlet kurulmuştur.

* Ümmetçi bir devlet anlayışı vardı. Müslüman olmak şartıyla Padişahlık hariç en üst makama kadar yükselmek mümkündü.

* Osmanlı Devleti İslam birliğini sağlamış, yıkılışa geçmesiyle bu birlik dağılmıştır.

* Osmanlı padişahları, I. Selim’den itibaren Halifelik ünvanına da sahip olmuşlardır.

* Anadolu’da Türk birliğini kesin olarak sağlamışlardır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir