Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları

Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları

* Osmanlı Devleti’nin dağılmasını ve parçalanmasını önlemek için gerçekleştirilen faaliyetlerin hepsi Türk İnkilabı’na ortam hazırlayan etkenler arasında gösterilebilir.
* Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ıslahatlar yapılmıştır.
* 17.yüzyılda başlayan ıslahatlar askeri alan başta olmak üzere birçok alanda yapılmıştır.
* Bu yüzyılda yapılan ıslahatlarda Avrupa’daki gelişmeler örnek alınmamıştır.

* 18. yüzyıl ıslahatları ise, toprak kayıplarını önlemek ve kaybedilen yerleri geri almak amacıyla daha çok askeri alanda yoğunlaşmıştır. Bu yüzyılda yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmıştır.
* Lale Devri ile başlayan Avrupa’yı örnek alan ıslahatlar, askeri kurumlarla sınırlı kalmamış bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarında da görülmüştür.
* 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde askerlik, yönetim, hukuk, eğitim ve ekonomi alanlarında Avrupa’yı örnek alan ıslahatlar yapılmıştır.
* Fransız İhtilali sonucunda siyasal bir nitelik kazanan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle bu dönemde Osmanlı Devleti’nde yönetim ve hukuk alanlarındaki ıslahatlar önem kazanmıştır.
* Ancak yapılan ıslahatlar Osmanlı Devleti’nin duraklamasını, gerilemesini ve dağılmasını engelleyememiş, sadece devletin varlığını bir süre daha devam ettirmesini sağlamıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir