Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri,Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi Hakkında Bilgi,Osmanlı Devleti

DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

♦ yükselme döneminin ihtişamına dönmek amaçlandığı için, bu dönem ısla­hatlarında Yükselme döneminin uygulamaları örnek alınmıştır.

♦ Islahatlar daha çok düşünce safhasında kaldığından uygulanma ve başarıya ulaşma imkanı bulamamıştır.

♦ Islahatlardaki temel amaç isyanları bastırmak ve devletin otoritesini yeni­den sağlamak olmuştur.

♦ Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmaya çalışıldığından sorun  geçici olarak çözülmüştür.

♦ Sorunların nedenleri araştırılmadığından ve sorunlara köklü çözümler geti­remediğinden ıslahatlardan istenilen sonuçlar elde edilememiştir.

♦ Avrupa’nın gerisinde kalındığı farkedilemediği için ıslahatlarda Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmemiştir.

♦ Her gelen farklı alanda ıslahat yaptığından ıslahatlar süreklilik kazanmamış devlet politikası haline getirilememiştir.

♦ Islahatlar; padişahların yetersizliği,yenilik karşıtı olan Yeniçeri Ocağı ile ule­ma ve saray kadınlarının tepkisinden dolayı başarıya ulaşamamıştır. 

♦ Islahatlar halka maledilememiştir.

♦ Yapılan ıslahatlar Osmanlı Devleti’nin duraklamasını engelleyememiş ve ge­mleme dönemine girilmiştir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir