Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Nedir?

1) Coğrafi Konumu: Osmanlı bulunduğu bölge itibariyle Moğol baskısından uzak ve Bizans’la sınırdaştı.

2) Bizans’ın Durumu: Bizans taht kavgaları ve karışıklıklarla uğraşıyordu. Bizans tekfurları birbirleriyle uğraşıp, halkı ağır vergiler altında eziyordu. Ayrıca beyliklerin saldırılarına da engel olamıyorlardı. Merkezi otoritesi zayıflayan Bizans, parçalanmış, yıkılma sürecine girmiştir. (Tekfur: Bizans’ta vali)

3) Balkanlar’ın Durumu: Balkanlar bu sırada feodal bir anarşi içindeydi. Katolik – Ortodoks çatışması yaşanıyordu. Ağır vergiler altında ezilen halk kurtuluşu Türklere sığınmakta buluyordu. Bölgenin en güçlüleri Sırplar ve Bulgar’lardı.

4) Osmanlı’nın Merkezi Yapısı: Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına dek, tek bir hanedan tarafından yönetilmiş ve egemenlik tek elde toplanmıştır.

5) Diğer Beylikler Tarafından Desteklenmesi: Osmanlı, Hristiyan alemi üzerine sefer yaptığı ve bölgede tampon görevi üstlendiği için diğer beyliklerden destek görmüştür.

6) Osmanlı Ordusunun Yapısı: En başından beri Osmanlı, askerlik sistemini eğitime dayandırmıştır. Küçük yaşlarda seçilen çocuklar sistemli bir şekilde yetiştirilir ve orduya katılırdı. (Devşirme = Kul sistemi). Ayrıca orduda kesinlikle ücretli asker bulunmaz ve silahlar son teknolojiyle donatılırdı.

7) Cihat (İslam) ve Gaza (Türk) Geleneği: Bu, Türklerin yaşam biçimidir. Sürekli yeni yerler fethetme ve buraları Türkleştirme düşüncesi, sınırların genişlemesine yol açmıştır.

8) Doğudan Gelen Göçlerle Desteklenmeleri: Doğuda Moğolların baskısından kaçan Türkmenler, taze ve savaşçı yapıladı ile Osmanlıya güç katıyor, sınırlarına yerleştiriliyor ve sürekli ileriye gidiyorlardı.

9) İlk Osmanlı Hükümdarlarının Yetenekleri: Osmanlı’nın ilk yöneticileri adaletli ve kurnaz bir politika izlemişlerdir. Hedeflerine ulaşmak için çalışırken (Bizans),turkeyarena.net arkalarını da sağlama almayı ihmal etmemişlerdir (Türk beylikleri).

10) İskân (Yerleştirme) Siyaseti ve Türkleştirme Politikası: Osmanlı fethettiği topraklara derhal Türk ailelerini yerleştirir, bu sayede de bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını, ayrıca da merkeze bağlanmasını sağlardı.