Oruç Çeşitleri 4 Maddedir

Oruç Çeşitleri 4 Maddedir

Oruçlar farz, vacip, nafile ve mekruh olmak üzere dört gruba ayrılabilir. Şimdi bunları kısaca görelim:

1. Farz Oruçlar: Ramazan orucu ile herhangi bir mazeretle tutulamayan Ramazan orucunun kazası ve kefaret oruçlarıdır. Farz ve vacip oruçlar da zamanı belirli olan ve olmayan şeklinde iki kısma ayrılabilir. Bu ayrıma göre, Ramazan ayı orucu zamanı belirli bir farzdır. Ramazan ayında tutulması gerekir. Kazaya kalan Ramazan ayına ait oruçlarla kefaret olarak tutulacak oruçlar ise zamanı belirsiz birer farzdır. Bunlar, oruç tutmak mekruh olmayan günlerde istenilen her hangi bir zamanda tutulabilirler.

2. Vacip Oruçlar: Nezredilen (adanan) oruçlarla bozulan nafile oruçların kazası vaciptir. Vacip oruçlar da zamanı belirli olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılabilir. Buna göre belli bir günde tutulması adanan bir oruç, belirli bir vaciptir. Hangi gün tutulması adanmış ise o gün tutulması vacip olur. Herhangi bir zaman belirtmeden tutulması adanan bir oruç da zamanı belirsiz bir vaciptir. Oruç tutmak mekruh olmayan herhangi bir zamanda tutulabilir.

3. Nafile Oruçlar: Burada ‘Nafile’ kelimesi Türkçe’mizdeki ‘boşuna, gereksiz’ anlamına değildir. ‘Nafile’ burada fazladan, artı olarak yapılan anlamına gelmektedir. Buna göre farz ve vacip olmayarak Allah Teala’nın rızası için tutulacak oruçlar genellikle ‘Nafile Oruçlar’ başlığı altında ele alınmaktadır. Sünnet, müstehap, mendup ve nafile olarak adlandırılan oruçlar bu kapsamdadır.

4. Mekruh Oruçlar: Ramazan bayramının birinci günüyle Kurban bayramının dördüncü gününde tutulacak oruçlar tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler Müslümanlar açısından sevinç ve neşe günleridir. Bugünlerde oruç tutmak Müslümanların bu bayramına katılmama anlamına gelebileceği için doğru bulunmamıştır. Diğer taraftan Allah tarafından kullarına birer ziyafet günü demek olan bayram günlerinin ziyafetinden kaçınmak dinen doğru bulunmaz.

Yalnız Aşure gününde ve yalnız cuma veya cumartesi gününde oruç tutmak, akşam olunca orucu açmadan diğer günün orucuna başlamak gibi tenzihen mekruh olan oruçlar da vardır.

Nafile oruçlarda, eş ile birlikte olunan durumlarda, eşin muvafakatinin alınarak, oruç tutulması, ücret karşılığı çalışırken de, hizmet ve çalışmaları olumsuz etkileme ihtimali bulunan durumlarda kendisini çalıştıranın iznini alarak oruç tutulması, İslâmi ibadet duyarlılığının bir gereğidir. Bunlara aykırı hareket etmek de mekruh olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.