Onluk Sayı Sistemi Nedir?
Onluk (kimi zaman eşanlamlı olarak desimal ya da ondalık olarak da adlandırılır) sayı sistemi tüm rakamlardan oluşur. Yani, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sayılarından oluşur. On adet sayı bulunduğu için bu rakam sisteminin tabanı 10’dur. 100 sayısı aynen veya (10)10 şeklinde yazılır.
Örnek olarak ise; 376 = (3 x 100) + (7 x 10) + (6 x 1)örneğini verebiliriz.
onluk_sai_sistemi