Ömer Faruk Toprak Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ömer Faruk Toprak (1920-1979)
Toplumcu gerçekçi şair, romancı ve öykü yazarıdır. İstanbul’da doğdu. İs­tanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte­sine 3 yıl devam ettikten sonra öğre­nimini yarım bırakarak memur olarak” çalıştı.
Edebî kişiliği
İlk şiiri 1938’de Servet-i Fünun Uyanış dergisinde ya­yımlandı. Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar, Varlık, Ant, Fikir ve Sanat, Yığın, Yön gibi dergilerde yayınlanan şiirle­riyle tanındı. Başlangıçta ölçülü, uyaklı, duygusal nite­likli şiirler yazdı. Ardından toplumsal gerçekçi şiire yö­neldi. Toplum sorunlarını içeren, barış kaygısı taşıyan, gerek klasik gerekse çağdaş şiir ölçülerini kullanarak uzun ve soluk gerektiren güzel şiirler yazdı.

Toplumcu sanatçıların bir araya geldiği Yürüyüş dergi­sinin son sayılarını çıkardı. Roman, öykü, anı türünde de eserler verdi.
Eserleri:
Şiir: İnsanlar, Hürriyet (Suat Taşer ile), Dağda Ateş Ya­kanlar, Susan Anadolu, Ayışığı, Tüm Şiirleri
Roman: Tuz ve Ekmek, Karşı Pencere
Öykü: Gönen Öyküleri
Anı: Duman ve Alev
Arif Damar (d.23 Temmuz 1925 – )Ozan, şair.

Ömer Faruk Toprak Kimdir