Okulda Sosyal Bilgiler Dersini Neden Öğrenmeliyiz?

Sosyal Bilgiler Dersini Niçin Öğreniyoruz?,
Neden Sosyal Bilgiler Dersini okulda Görüyoruz?,
Soyal Bilgiler Dersini Öğrenen Bir Öğrenci Neleri Bilir?,
Sosyal Bilgiler Dersinin Amacı Nedir?,
Sosyal Bilgiler Dersinin Hedefi Nedir?,
Sosyal Bilgiler Dersi Bir Öğrenciye Neler Katar?,

1-) Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel ögeleri ve sürüçleri kavrarız

2-) Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sever haklarımızı bilir ve kullanırız

3-) Atatürk İlke ve İnkılaplarını Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal kulturlerı ve ekonamık kalkınmasındakı yerını kavrarız

4-) Sosyal bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin:ilgi,istek ve yeteneklerimizin farkına varırız

5-) Yaşadığımız çevrenin ve dünyanı corefi özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açiklaya biliriz

6-) Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmad ve uluslar arası uluslar arası ilişkilerde , ulusal ekonomini yerini kavrarız

7-) Harita vb şeylerin nasıl yapıldığını anlarız

😎 Meslekleri tanıyarak nelere yardımcı olacağını anlarız

9-) Farklı yöreleri anlar tanır ve biliriz

10-) Bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yerini anlar ve biliriz

11-) Bilimsel ve mantıklı düşünmeyi öğreniriz

12-) Devlet işlerini anlarız

13-) Herkesin farklı kişilikleri olduğunu ve farklı fikirlere sahip olduklarını anlar bilir ve kavrarız

14-) Tarihimizi keşfederiz

15-) İnsanlığın bir parçası olduğumuzu biliriz

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir