Öğrenciler niçin başarısız olur?

Başarısız öğretmen ve öğrenci ikili bir felakettir: Öğretmenlerimiz aynı zamanda birer inşaatçıdır. İnşaatını sağlam yapmayan müteahhit ya kullanılan malzemede ya da inşaatın projesinde hata yapmıştır. Benzer şekilde başarısız bir öğrencinin mimarı öğretmenin kendisidir. Ya öğretmenin bilgisi az ya da uyguladığı metotlarda hata var. Başarısız öğretmen, başarısız öğrenci hakkında ne yapacağını bilmez. Başarılı öğrencileri varsa da onlar kendi çabalarıyla öğrenmişler. Bundan dolayı önce öğretmenin kendisi eğitilmelidir.

Tetikleyici güç motivasyon: Öğrencilere güven aşılanmalı, zayıf öğrenciler ders çalışma, yüksek not alma, sınıfta parmak kaldırma vs. hususlarda cesaretlendirilmelidir.

Ders çalışma sanatı: Başarısız öğrencilerin çoğu nasıl ders çalışılacağını bilmiyorlar. Problemleri çözme konusunda gayret sarf etmiyorlar. Akşam ödevlerini yapmak üzere kitaplarını açtıktan kısa bir süre sonra hemen kapatıyorlar. Çünkü soruları zor buluyorlar. Bu öğrencilere kolay bir şeyin olmadığını, soruları cevaplayanların yüksek zekada olmadıklarını, sadece zoru başarmak için kendilerini zorladıkları, onların da kendilerini zorlamaları gerektiği, fikrini aşılamalıyız.

Çarpık eğitim sistemi: Her öğrenci her alanda başarılı olamaz. Başarılı olduğu alanlar önceden tespit edilip öğrenciler oralara yönlendirilmeli. Hali hazırdaki durumda, öğretmenler sözel başarısı olan öğrencileri sayısal derslerde, sayısal başarısı olan öğrencileri sözel derslerde fazla zorlamamalıdır.

Sonunun nereye varacağı belli olmayan yola girilmez: Önce hedef belirlenmeli. Başarısız öğrenciler hangi hedefe doğru yürüdüklerini bilmiyorlar. İleride bir topluluk içerisinde üniversite mezunu olmadığından dolayı küçük görüldüğünü şimdiden sezebilen öğrenci Ferhat’ın azmine sarılabilir. Öğrencilere hedef ile birlikte ideal aşılanmalıdır. İdeali uğruna öğrenci kendini ders çalışmaya zorlayabilir.

Nabza göre şerbet verilmeli: Herkes aynı kapasitede olmadığından, önlerine sunulanı da aynı hızda hazmedemeyebilir. Her dersin, her konuda, zayıf öğrenciler için takip edeceği bir sıra ve bir metodu olmalı. Hangi sorunun hangi sırada öğrenciye verileceği belli olmalı.

 Kötü alışkanlıklar: Sigara, TV, haylazlık gibi kötü alışkanlıklar öğrencileri ders çalışmaktan alıkoyar. Okullardaki rehberlik faaliyetleri öğrencileri bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak konular içermelidir.

Psikolojik problemler: Öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyen psikolojiler aşağıda sıralanmıştır.
• Ben başarılı olamam düşüncesi
• Maddi sıkıntılar
• Ergenlik çağının oluşturduğu olumsuzluklar
• Ailevi problemler
• Çekingenlik vs

 

Schoolboy Whispering to a Girl in Classroom