ÖDEMELER DENGESİ DIŞ BORÇLAR VE DÖVİZ PİYASALARI

*1960 ve 1970 li yıllarda Türkiye nin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi önündeki engel İthal ikameci politikalardır.

*Bir yıl içinde ülkenin yerlileri ile yabancılar arasında yapılan ödemelerin tutulduğu belgeye ödemeler dengesi denir. Yıl içinde yabancı ülkelerle yapılan bütün ekonomik faaliyetlerin kaydedildiği bilanço ise ödemeler bilançosudur. İki temel hesap bulunur. Cari işlemler hesabı/ sermaye hesabı

*Resmi rezervler hesabı ödemeler dengesini denkleştirici özelliğe sahiptir. Sabit kur rejiminde resmi rezervlere duyulan ihtiyaç en üst düzeydedir.

*1923-1932 döneminde an çok açığın verildiği yıl 1929 dur.

*OECD ülkeleri Türkiye nin ithalatında ve ihracatında en yüksek paya sahiptir.

*İthalatımızda en büyük paya sahip ülke Rusya dır.

*Bir ülkenin ithal ettiği malı fazla değiştirmeden başka ülkeye satmasına re-export yeniden ithalat denir.

*2011 yılı ihracatımızda en büyük paya sahip kalem motorlu kara taşıtlarıdır %12.

*Toplam ithalatımız içinde en büyük paya sahip mineral yakıtlar ve yağlar sahiptir.

*Bir ekonomide yurt içi tasarruflar toplam yatırımları karşılamıyor ise cari açık olur.

*Ödemeler dengesi eksik ve fazlaları net hata ve noksan hesabına yazılır.

*Türkiye de en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler AB ülkeleridir. Bunlar arasında ise Hollanda dır.

*Dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülke ABD dir.

*Osmanlı nın ilk dış borçlanması 1854. Kırım savaşı sonrası.. Duyunu umumiye idaresi muharrem kararnamesi ile kuruldu. En çok borç fransadan alındı.

*Osmanlıdan kalan borçların son taksidini 1954 yılında ödedik.

*Cumhuriyet rejiminin ilk dış borçlanması demir yollarının ve Haydarpaşa limanının kamulaştırılması için alındı.