Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Nedir?

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
A. Fiziki Faktörler
o İklim özellikleri
o Yer şekilleri
o Toprak özellikleri
o Su kaynakları
B. Beşeri Faktörler
o Sanayileşme
o Tarım
o Yeraltı kaynaklarının işletilmesi
o Ticaret
o Turizm
o Ulaşım
NOT: Nüfus dağılımında beşeri faktörler daha çok etkiliyse, o ülke sanayileşmiş ve gelişmiş ülke demektir.
Dünya’da Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.