Nüfus Artışının Olumlu Olumsuz Sonuçları Kısaca Nelerdir?

Hızlı Nüfus Artışının Neden Olduğu Sorunlar Nelerdir, Hızlı Nüfus Artışının Zararları, Hızlı Nüfus Artışının Getirdiği Sıkıntılar, Hızlı Nüfus Artışının Dezavantajları, 

Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

♦ Ülkenin nüfus bakımından genç ve dinamik yapısı­nın korunmasını sağlar.

♦ Vergi gelirleri artar.

♦ Mal ve hizmetlere talep artar.

♦ Yeni endüstri dalları doğar.

♦ İşçi ücretleri ucuzlar.

♦ ihracatta rekabet kolaylaşır.

♦ Piyasa genişler.

Hızlı nüfus artışının neden olduğu sorunlar

♦ İşsizlik artar.

♦ Kalkınma hızı azalır.

♦ Kişi başına düşen milli gelir azalır.

♦ Tasarruflar azalır, tüketim artar.

♦ Hayat şartları zorlaşır.

♦ İç ve dış göçler artar.

♦ İhracat azalır.

♦ Nüfusa bağlı yatırımlar (demoğrafik yatırım) artar.

♦ Belediye hizmetleri zorlaşır.

♦ Konut sıkıntısı yaşanır.

♦ Çevre kirliliği artar.

♦ Gecekondulaşma artar.

♦ Tarım arazileri amaç dışı kullanılır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir