Nüfus Artış Hızının Ülke Ekonomisi İçin Önemi

Nüfusun Ülke Ekonomisi İçin Önemi Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

Nüfusun Ülke Ekonomisi Açısından Önemi

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içirçde yerleşik olan nüfus, ülke nüfusunu oluştur­maktadır. Ülke nüfusu ekonomideki temel üretim faktörlerinden emeğin (işgücü­nü) kaynağını oluşturmakta, ayrıca toplam tüketimi belirlemektedir. Nüfus büyük­lüğü kadar nüfusun yaş gruplarına ve yerleşim yerlerine göre dağılımı, eğitim dü­zeyi, nüfusa yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulup sunulmadığının yanı sı­ra nüfusun ne kadarının sosyal güvenlik sistemi kapsamında olduğu gibi gösterge­ler de ülkenin sosyo ekonomik kalkınması açısından önemlidir. Nüfus, ülkenin savunma ve askerî gücü açısından da belirleyici role sahiptir.

Nüfus artış hızı, ülke ekonomisinin yıllık net büyümesini de etkilemektedir. Bu nedenle ülke ekonomisinin yıllık büyüme hızının nüfus artış hızının çok üstünde olması arzulanır. Bu durum özellikle yüksek nüfus artış hızına sahip az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından nüfus artışının kontrolü önemlidir. Nüfus artışı, ülkenin sermaye birikimi, işgücü ve istih­dam düzeyi, doğal kaynaklar, teknolojik gelişme (ilerleme), milli gelir, kamu har­camaları, konut talebi, beslenme, iç göç ve kentleşme (şehirleşme) gibi ekonomik ve sosyal pek çok değişkeni etkilemektedir. Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarına daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu noktada nüfusun ihtiyacı olan temel hizmetlerin sağlanması gerekir. Bu ise Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler­de sınırlı kaynakların, hızlı nüfus artışı nedeniyle demografik yatırımlar için har­canması demektir. Hızlı nüfus artışı ülkenin daha verimli yatırımlara gidecek kay­naklarını emer, dolayısıyla hızlı ekonomik kalkınma açısından olumsuzluk yaratır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir