NESNEL (OBJEKTİF) ANLATIM: Anlatıcının kişisel görüşlerini, yorum ve izlenimlerini içermeyen; gözlem, deney ve araştırmaya dayanan anlatımdır. Nesnel yargılar kanıtlanabilir niteliktedir, kişiden kişiye değişmez. (Göreceli değildir.) Yan tutmaz.

Örnekler:

 • Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir.
 • Nurullah Ataç yazılarında “ve” bağlacını kullanmamıştır.
 • Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.
 • Türkçe alfabede 29 harf vardır.
 • Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı.
 • Türkiye’nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır.

ÖZNEL (SÜBJEKTİF) ANLATIM: Anlatanın kişisel görüşlerini, yorum ve izlenimlerini de içeren, kişiden kişiye değişe­bilen (göreceli), kanıtlanmasımümkün olmayan yargılardır. Gözlemden, araştırma­dan çok kanıya, kişisel değerlendirmeye dayanır. Yan tutabilir. Öznel anlatım cümlelerindeki yargılarda güzel, çirkin, iyi, kötü, yararlı, yararsız ve benzeri sözcükler kullanılır ki bunlar “kanıtlanamayan, göreceli” kavramlardır.

Örnekler:

 • Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir.
 • Bu uçsuz bucaksız deniz, insana yaşamdaki zavallılığını anımsatır.
 • Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur.
 • Çok iyi bir insandır.
 • Kendisine yapılan iyiliği takdir etmeyecek insan yoktur.