Neden Fizik Öğrenmeliyiz?

Neden Fizik Öğrenmeliyiz?,Neden Fizik Öğrenmeli,Fizik Öğrenmenin Amacı,Fizik Neden Öğrenilir,Fizik Öğrenmenin Faydası

Neden Fizik Öğrenmeliyiz?

Doğa olaylarını anlayabilmemiz ve öngörebilmemiz, o olayların özünde düzenli olduklarına inanmamıza bağlıdır. Evrendeki olayların sebep-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlanabilmesi fizikçilerin araştırmalarındaki en temel hareket noktasıdır. Bu sayede fizikçiler doğadaki birçok düzenliliği keşfetmişlerdir. Her keşif, evrendeki düzenin varlığına olan inancı artırmıştır. Fiziğin temel amacı, evrendeki düzeni, olayların gerçekleşme koşullarını ve kurallarını ortaya çıkarmak ve açıklamaktır.
Fizik bilimi sayesinde, çevremizde ve evrende gerçekleşen birçok olay anlaşılmıştır. Böylece bu olayların öngörülmesi ve kontrol edilmesine çalışılmıştır. Örneğin deprem olduktan sonra tusunaminin oluşup oluşmayacağı ile ilgili öngörülerde bulunularak gerekli önlemler alınabilmektedir.
Fizik, atom altı parçacıklardan evrene kadar oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte, bildiğimiz parçacıkların çok yüksek hızlarda çarpıştırılması ile Higgs bozonu gibi atom altı parçacıklar keşfedilmektedir (Şekil 1.2).

İnsanlar çok uzun bir zamandır uzaya çıkmayı hayal etmesine rağmen, Neil Armstrong ancak 1969 yılında Ay’a gidebilmiştir. Günümüzde ise verileri anında dünyaya gönderen insansız uzay araçları ile diğer gezegenlerde yaşamın izleri aranmaktadır (Şekil 1.3).

Tanınmış bir mayo firması tarafından “lazer tarama” teknolojisi kullanılarak ve deniz biyolojisinden yararlanılarak yapılan mayo, suyun yüzücünün hareketine karşı direncini azaltıyor. Şirket, köpek balığı uzmanı ve Natural History Museum’da yetkili olan Oliver Crimmen’e danışarak mayonun üzerinde V şeklinde girinti – çıkıntılar oluşturdu. Bunlar “derideki dişler” olarak biliniyor ve suyun yüzücünün üzerinden daha etkili bir şekilde geçmesini ve sanki köpek balığı derisi gibi etki yaratmasını sağlıyor (Şekil 1.4).

Günlük hayatımızda karşılaştığımız problemleri çözmek ve hayatımızı kolaylaştırmak için bilimsel bilgilerin uygulamalarından faydalanılmaktadır. Bu durum farklı teknolojilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin otomobil, motorundan tekerleğine kadar her noktasında, fiziğin ürettiği bilgilerin kullanıldığı bir teknoloji ürünüdür (Şekil 1.5).

Otomobil örneğinde olduğu gibi, bir köprünün yapımında veya uçak tasarımında hangi malzemelerin kullanılması gerektiği fizik bilgisi sayesinde söylenebilir. Fiziğin kullanım alanlarından bazı örnekler “Fiziğin Yaygın Kullanım Alanları” posterinde verilmiştir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir