Natürmort Nedir?

 

Natürmort Nedir?

Natürmort, konusu cansız varlıklar (ölü hayvanlar) veya nesneler (meyveler, çiçekler, vazolar, vb.) olan sanat eseri. Fransızca: Nature morte , “ölü doğa” anlamına gelen tanımlamadan Türkçeye geçmiştir. Bu terim sanat alanında 17. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Manzara ve portre resimlerinin dışında, çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür.

Natürmort, Avrupa Seferleri sırasında Osmanlı’ya geçmiştir. Modern sanatta büyük yer tutar.

Natürmort; Koparılmış çiçek, meyva, avlanmış hayvan gibi, tabiattaki asıl çevresinden ayrılmış şeylerin resmine «natürmort» denir. (Fransızca «naturemorte» deyimi «ölü tabiat» anlamına gelir.) Masa üzerinde bir kitap vs. gibi resimler de «natürmort» sayılır.
Natürmortun tarihi ancak birkaç yüzyıl öncesine kadar gider. Rönesans çağlarında, genel olarak, ya dinle ilgili resimler, ya da insan portreleri yapılırdı. Bu büyük kompozisyonların dışında, «tablo resmi» denilen ufak ölçüde resimlerde bile gene konulu, olaylı sahneler canlandırılırdı. Zamanla resimler, çeşitlenmeye başladı. Kompozisyonların, portrelerin yanı sıra «peyzaj»lar (manzara resimleri) yapılmaya başlandı. Bu da yeter görülmeyerek tabiattan ayrılmış, ressamın kendi dileğine göre yan yana getirdiği modeller resim çerçevesine sokuldu.
Natürmortun sanat tarihimize girişi oldukça eskidir. Bugün Resim ve Heykel Müzesi’nde büyük karpuzlarını seyrettiğimiz Şeker Ahmet Paşa (1847-1906), Süleyman Seyit Bey ( 1842-1913), Hoca Ali Rıza ( 1858-1930) geçen yüzyılın büyük Türk natürmort ressamlarıdır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir