Namazın Faydaları Hakkında Bilgi
Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah’ı sıkça anmak için kılarız.
Namaz kılmakla, aynı zamanda Allah’a şükür borcumuzu da yerine getirmiş oluruz.

Namaz, Müminin Hayatını Disipline Eder
Namaz İnsanı Fuhşiyattan Alıkoyar
Namaz İnsanlar Arası Eşitliği Sağlar
Namaz Müminin Miracıdır.
Namaz En Büyük Koruyucudur.
Namazın insana kazandırdıklarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
A. Namaz kılan insan, Yüce Allah’ın emrini yerine getirmiş ve onun sevgisini kazanmış olur. Allah’ın sevgisini kazanmak, en büyük mutluluktur. Çünkü Allah sevgisini elde etmiş olan, onun dostu olur.
B. Namaz insana her zaman Allah’ı hatırlatır. Allah’ı hatırlamakla insan, kendini ve sorumluluklarını hatırlar. Başıboş yaratılmadığını, yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini hatırlar.
C. Namaz insanı kötülüklerden korur. Sürekli Allah’ı hatırlayan biri, yasaklanmış kötü işlerden uzak durur. Allah’a yakın olan biri şeytana ve onun işlerine uzak olur.
D. Namaz insana planlı hareket etmeyi öğretir. Namaz kılan bir insan, gününü beş vakte böler. İşlerini ona göre organize eder. Planlı hareket etmeyi öğrenir.
E. Namaz insanlara birlik olmayı öğretir. Namazlar her mahallede cemaatle kılındığında, insanları bir araya getiren bir ibadet olur. Böylece namaz, insanları bir araya getirir; onları birbirine kaynaştırır.
F. Bildiğiniz gibi namaz için abdestli olmak, bedenin ve elbisenin temiz olması şarttır. Bu da insanlara temiz olmayı, topluluk içinde temiz ve düzenli olmayı öğretir. (Dr. Ali Kuzudişli)

namazin_faydalari