Namazı Bozan Durumlar Nedir?
Namazın farzlarından birinin yerine getirilmemesi.
Namazdayken konuşulması, selam alınıp verilmesi, bir şey yenilip içilmesi.
Göğsün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi.
Namaz kılan kişiye dışarıdan bakan bir kimsede o kişinin namazda olmadığı izlenimi oluşturacak derecede namaz kılan kişinin namazla bağdaşmayan hareketlerde bulunması.
Namaz kılarken gusül veya abdestin bozulması.
Namaz kılan kişinin kendisinin işiteceği kadar gülmesi.
Namaz kılarken yürünmesi veya iki ayağın yerden kaldırılması.
Örtülmesi gereken yerlerden birinin, namazın bir rüknünü yapacak bir süre boyunca açık kalması.
Teyemmüm alarak namaza duran kimsenin suyu kullanma imkânına kavuşması.
Namaz kılan kişinin bayılması.
Cemaatle namaz kılarken imamın hizasından öne geçilmesi.
Bir yere dayanarak uyunması.
Namazdayken namaza engel bir pisliğin elbiseye veya namaz kılınan yere bulaşması ve bir rükün yerine getirecek süre kadar bulaştığı yerde kalması.
Sure ve duaların, anlamları bozulacak şekilde yanlış okunması.

namazi_bozan_durumlar