Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Balkanlardaki Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel yapısı nasıldı?

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu Balkanlarda geçmiştir. Balkanlarda yaşayan toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı Atatürk’ün yetişmesine yön vermiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Türkler devletin yıkılmakta oluşunun tedirginliğini yaşıyorlardı. Sınırda yaşayanlar ve Balkanlardaki Türkler ise aynı zamanda ocaklarını, topraklarını kaybetmenin tedirginliği içindeydiler. Mustafa Kemal Atatürk’ün yetiştiği bölge sürekli olarak mücadele içinde yaşamış, büyüklüğünü yitirmek istemeyen Türklerin yaşadığı bir bölgedir.
Yetiştiği dönem Türk milleti için, bütün değerleri ile birlikte var olmakla yok olmanın sınırında yaşanılan bir zaman olan Mustafa Kemal bunalımlar arasında dünyaya gelmiş ve bunalımlar içinde yaşamıştır. Balkanlarda yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı Anadolu Türklüğünden farklı gelişmeler göstermiştir. Devlet, ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Balkan Türkleri kendi çarelerini arama zorunluluğu ile özel teşkilâtlanmalara yönelmişlerdir.