Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Bilgi

Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Bilgi,Mustafa Kemal Atatürk,Mustafa Kemal Atatürk Kısa Özgeçmiş,Mustafa Kemal Atatürk Kronolojik Hayatı

Atatürk Hakkında Kısa Bilgi

Kronolojisi ( Kısa Özgeçmiş )

* 1881 – Mustafa Kemal ‘in Selanik’te doğması.

* 1895 – Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirip Manastır Askeri İdadisi’ne gitmesi

* 11 Ocak 1905 – M. Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun olması

* 13 Nisan 1909 – M. Kemal’in 31 Mart Ayaklanması üzerine Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a hareketi

* 9 Ocak 1912 – M. Kemal’in Trablusgarp’ta Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi

* 25 Nisan 1915 – İtilaf Devletleri’nin Arıburnu’na asker çıkarmaları üzerine M. Kemal’in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması

* 10 Ağustos 1915 – M. Kemal’in bizzat idare ettiği taarruzda Anafartalar Cephesi’nde düşmanı yenmesi

mustafa kemal atatürk
Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Bilgi

* 6-7 Ağustos 1916 – M. Kemal’in Bitlis ve Muş’u geri alması

* 13 Kasım 1918 – M. Kemal’in Yıldırım Orduları Komutanlığı’nın kaldırılması üzerine İstanbul’a gelmesi

* 19 Mayıs 1919 – M. Kemal’in Samsun’a çıkması

* 8 Temmuz 1919 – M. Kemal’in 3. Ordu Müfettişliği’nden ve askerlikten çekilmesi

* 23 Temmuz 1919 – M. Kemal’in Erzurum Kongresi’ne başkan seçilmesi

* 4 Eylül 1919 – M. Kemal’in Sivas Kongresi’ne başkan seçilmesi

* 11 Eylül 1919 – M. Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Başkanığına seçilmesi

* 27 Aralık 1919 – M. Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelmesi

* 23 Nisan 1920 – M. Kemal’in Ankara’da TBMM açması (24 Nisan’da Meclis Başkanı seçildi.)

* 5 Ağustos 1921 – TBMM tarafından M. Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi

* 23 Ağustos 1921 – M. Kemal’in idaresinde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması

* 19 Eylül 1921 – M. Kemal’e TBMM tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi sanının verilmesi

* 26 Ağustos 1922 – Gazi M. Kemal’in Kocatepe’de Büyük Taarruz’u idareye başlaması

* 30 Ağustos 1922 – Gazi M. Kemal’in Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanması

* 10 Eylül 1922 – Gazi M. Kemal’in İzmir’e girişi

* 1 Kasım 1922 – TBMM saltanatın kaldırılmasına karar vermesi

* 17 Şubat 1923 – Gazi M. Kemal’in İzmir’de ilk Türk İktisat Kongresi’ni açması

* 29 Ekim 1923 – Gazi M. Kemal’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi

* 1 Mart 1924 – Gazi M. Kemal’in TBMM’ne halifeliğin kaldırılması ve tedrisatın tevhidi lüzmunu teklif eden açış nutkunu söylemesi

* 24 Ağustos 1925 – Gazi M. Kemal’in ilk defa şapka giymesi

* 15-20 Ekim 1927 – Gazi M. Kemal’in CHP İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi

* 1 Kasım 1927 – Gazi M. Kemal’in ikinci defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi

* 15 Nisan 1931 – Gazi M.Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

* 4 Mayıs 1931 – Gazi M.Kemal’in üçüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi

* 12 Temmuz 1932 – Gazi M.Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması

* 29 Ekim 1933 – Gazi M.Kemal’in cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi

* 24 Kasım 1934 – TBMM’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi

* 1 Mart 1935 – Atatürk’ün dördüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir