Muhasebe Kısaca Nedir?

Muhasebe Kısaca Nedir?,Muhasebenin dört önemli fonksiyonu,Muhasebe Hakkında Bilgi,Muhasebe Ne Demektir,Muhasebe Ne Anlama Gelir

Muhasebe Kısaca Nedir?

İnsanların ihtiyaçlarının önemli bir bölümü İşletme olarak isimlendirilen ekonomik birimlerin üre­timleri ile karşılanır. Mal ve hizmetlerin üretildiği ve pazarlandığı her yerde işletme faaliyetleri söz ko­nusudur. İşletmenin faaliyetleri sırasında yeni kaynaklar elde etme, bunlarla yeni varlıklar edinme ya da kaynaklarında ve varlıklarında azalmalar olması kaçınılmazdır. İşletmedeki faaliyetlerin hangi ölçüler­de olumlu olup olmadığını görebilmek için bu değişikliklerin tespit edilmesi gereklidir. İşte bu bilgileri sağlayan sistem, muhasebedir.

Muhasebe, ister işletmeler arası karşılıklı ilişkilerden olsun isterse işletme içi faaliyetlerden doğ­sun; malî nitelikteki değer hareketlerini kaydeden, sınıflandıran, raporla ederek yorumlayan sisteme ve­rilen isimdir.

Muhasebenin dört önemli fonksiyonu vardır:

Kaydetme

Muhasebe, işletmede para ile ifade edilebilen kıymet hareketlerini sistemli bir şekilde tasnif ede­rek kaydeder. İşe ilk olarak işletme için konulan sermayenin kaydı ile başlanır.

Sınıflandırma

Sınıflandırma, zamanına göre toplanıp kaydedilen bilgilerin özelliklerine göre bölümlenmesi işle­midir.

Raporlama

Raporlama, kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin anlamlı bir şekilde, bu bilgileri kullanacak ki­şilerin amaçlarına uygun olarak rapor hâline getirilmesi işlemidir.

Yorumlama

Raporlanan bilgilerin anlamı, olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkinin açıklanması, yorumlama aşamasını oluştumr.

Muhasebeci veya işletme yöneticisi, hızla gelişen bilgisayar kullanımından yararlanarak yukarıda­ki dört fonksiyona ait işlemlerin çok kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir