Miraç nedir? Önemi Miraç Gecesinde Yapılacak İbadetler

Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna kabul edildiği anlamına gelen günün gecesidir. Hicri, Recep ayında 27. gecesinde gerçekleşen ve akıl ve fizik kurallarını adeta hiçe sayan mucizevi bir olaydır. Müminlerin miracı olarak kabul edilen Beş vakit namaz Miraç Gecesinde farz kılınmıştır.

Miraç; kök anlamı merdiven kelimesinden gelir, Hz. Muhammed’in (SAV) gök kubbeye yükselmesini ifade etmektedir.

Miraç Gecesinde Hangi İbadetler Yapılmalıdır?
Miraç gecesinin gündüzünde oruç tutup, gecesinde ibadet yapılmalıdır. Miraç Gecesi ile ilgili iki hadiste: Miraç gecesinde iyi amel ile ibadet edenler için yüz yıllık sevap vardır. Recep ayının 27. günü oruç tutan; 60 yıl oruç sevabı yazılır. (Gazali)

Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler
Miraç gecesinde Kur’an-i Kerim okuyup, kaza namazı kılıp Allah’a dua ve tövbe edilmelidir. Bu kutsal gecede sadaka vermeli, müminleri sevindirmeli bu ibadetlerden gelecek olan sevaplarıda ölülere gönderilmelidir.
Doğru iman sahibi olup, İslam dininin emrettiği farzları yerine getirip, dinimizin yasakladığı haramlardan kaçınılmalıdır. Bu ise ancak ilimle olur.

miraç gecesiMiraç Gecesinde Ne Oldu Peygamber Efendimiz Miraç’a Nasıl Çıktı?
Hz. Muhammed (Sav) 52 yaşında bir gece vakti Mekke’den alınıp ilk önce Kudüs’e daha sonra Sema’ya çıkarılmıştır. Bu davet Allah-ü Teala’dan gelen davetti. Yüce Allah, hiçbir insana nasip olmayan en güzel mekana en çok sevdiği kulunu davet ediyordu.Peygamber Efendimizin çıktığı bu yolculuğa İsra-Miraç adı verilir. İsra; Mekke’den Kudüs’e gidişi, Miraç; Kudüs’ten göğe olan yolculuğudur.Hz. Muhammed (Sav) kabe yakınında bazı rivayete göre evinde uzanmışken Cebrail Aleyhisselam gelir. Peygamber Efendimize (S.a.v) getirdiği burak ismindeki binite binmesini söyler. Yüce Allah tarafından emredildiğini bildirir. Peygamber Efendimizde burak ismindeki binite biner ve Kudüs’e gider.

Miraç Ruhla mı oldu?

Şüphesiz Miraç Gecesini en önemli kılan hadise Hz. Muhammed’in(S.a.v) bütün vücuduyla birlikte alınıp götürülmesidir. Rüya aleminde ya da ruh dünyasında bunun gibi bir hadise yaşanmış olsaydı bu olayın hiç bir önemi olamazdı. Peygamber efendimizin en büyük mucizelerinden biri olmasının nedeni de bütün vücuduyla miraç’a çıkmış olmasıdır.

Hiç şüphesiz Miraç’ı önemli kılan hadise Peygamberimiz’in (s.a.v.) bütün vücuduyla alınıp götürülmesidir. Yoksa rüya âleminde veya ruh düşünce dünyasında böyle bir hadise yaşasaydı bunun hiçbir önemi olmazdı.

 Miraç Gecesinde Neler Oldu?

Bindiği burak adındaki binek ile Kudüs’e gelen Peygamber Efendimiz, burada bütün peygamberlerin ruhaniyetlerine imamlık yapıp namaz kıldırdı. Daha sonra da göğe yükselmeye başladı. Yedi kat gök tabalarını aşıp bütün tabakalarda yer alan peygamberler ile görüştü. Burada Hz. Yahya peygamber, Hz. Adem peygamber, Hz. İsa Peygamber,, Hz. İdris Peygamber, Hz. Harun Peygamber, Hz. Musa Peygamber ve Hz. İbrahim Peygamber ile karşılaştı. Sohbet etti. Daha sonra ”Sidretü’l Münteha’ya” çıkarıldı. Sidretü’l Münteha; yaratılmış olanların girebildiği son yer idi. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize şöyle der: ”Ey Allah’ın Resulü (Peygamberi) buradan sonra yalnız gideceksin.”
Hz. Muhammed (S.a.v) ”neden yalnız gideceğim” diye sordu Cebrail’e Cebrail Aleyhisselam şu cevabı verdi. Allah-ü Teala bana buraya kadar gelebilme emri vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım daha atarsan yanarım.” Hz. Muhammed buradan sonra yolculuğuna tek başına devam etmiştir. Peygamber Efendimiz ”Orada beni bir nur bürüdü” buyurur. Sonra Allah-u Teala ona vahiy edeceğini vahyetti.

Miraç’ın En Büyük Müjdesi Nedir?
Miraç’ta Hz. Peygamber’e (s.a.v.) üç önemli hediye verildi. Bunlar şu şekildedir:
1- Beş vakit namaz emri
2- Bakara Suresinin Sonu
3- Şirke girmemiş olan Müslümanların en sonunda mutlaka cennete girecekleri müjdesi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir