Meslek Seçiminde Rol Oynayan Faktörler

o İlgi, istek ve yetenekleri
o Meslek hakkında bilgi düzeyi
o Ülkenin ekonomik durumu
o Toplumda mesleğe olan talep
o Ailenin beklentisi
o Ailenin sosyo-ekonomik durumu
o Cinsiyet ve fiziksel özellikler
o Çevrenin etkisi