Meslek Hastalıklarının Nedenleri

Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıklarının Sebepleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu.

MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİ

Meslek hastalıkları, işyerlerinde ortaya çıkan zararlı kimyasal faktörlerin, tozların vb., çeşitli yollardan vücuda girmesi ve kısa ya da uzun bir süreç sonunda insanın sağlığını olumsuz yönde etkilemesiyle belirir. Çalışma ortamında gaz, duman, or­ganik mamuller gibi zararlı maddeler varsa meslek hastalıkları iş kazalarından fark­lı olarak tüm çalışanları etkilemektedir. Yapılan son araştırmalara göre, AB ülkele­rinde çalışan 150 milyon işçinin yaklaşık dörtte biri tehlikeli maddelerden etkilen­mektedir. 32 milyon kişi benzen gibi kansorejenlere maruz kalmaktadır. Çalışan­lardan % 22’si ise çalışma sürelerinin en az dörtte birinde zehirli buharı teneffüs et­mektedir. Yine üye ülkelerde çalışanların % lö’sı direkt ya da bulaşıcı yüzeyler va­sıtasıyla boya, böcek ilacı gibi tehlikeli maddelerle temas etmektedir.

Meslek hastalıklarının nedenleri dört grupta incelenebilir :

Kimyasal Etkenler: Kimyasal etkenler, endüstrilerde meslek hastalığına en faz­la neden olan etkenlerdir. Endüstrinin çeşitli sektörlerinde üretimin türü ve süreci gereği kullanılan kimyasal maddeler işgörenlerin sağlığını tehdit edici ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açıcı niteliktedir. İşgörenlerin sağlığını tehdit eden kim­yasal etkiler ve yol açtığı hastalıklar Tablo 8.1’de gösterilmiştir.

Fiziksel Etkenler: Radyasyon, çeşitli tozlar, aşırı ışıklandırma, titreşimler, sarsın­tı, yüksek gürültü düzeyi, yüksek atmosfer basıncı gibi etkenler de Tablo 8.1’de görüldüğü gibi çeşitli meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Biyolojik Etkenler: Virüsler, bakteriler, mantarlar vb. biyolojik maddeler özel­likle yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışanların sağlığını tehdit etmektedir. Ayrı­ca tarım ve hayvancılıkta çalışanlar ile hastane personeli de bu maddelerin tehdi­di altındadır.

Sosyo-Psikolojik Etkenler: Bu etkenler, çalışma ortamına ve işin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan etkenlerdir. Yönetimin katı denetim ve disiplin anlayışı, işçi-iş- veren ilişkileri, endüstriyel yorgunluk, çalışma saatlerinin düzensizliği gibi etken­ler de bu grupta sayılabilir. Sosyopsikolojik etkenler özellikle uzun dönemde çalı­şanların davranış bozukluklarına ve çeşitli psikolojik sorunlara sahip olmalarına neden olmaktadır.

HASTALIKLAR NEDENLERİ
Radyasyon Tiroid, kemik ve ciğer kanserleri, genetik hastalıklar, düşükler
Asbest Akciğer ve diğer organ kanserleri
Benzen Kan kanseri, anemi
Kurşun Çeşitli böbrek hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları, kısırlık, ölü doğumlar
Kömür tozu Karaciğer kanseri ve karaciğer hastalıkları
Pamuk tozu Kronik bronşit, amfizemi
Arsenik Akciğer ve lenf kanserleri
Vinil Klorit Karaciğer ve beyin kanserleri
Kok fırını ifrazatı Akciğer ve böbrek kanserleri
Biklorametileret (BCME) Akciğer kanseri
Ofis teknolojisi (PC, vd.,) Görme bozuklukları
Yüksek gürültü seviyesi İşitme kaybı
Kimyasal dumanlar Görme bozuklukları

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir