Memurlar Nasıl Sınıflandırılır?

Memurlar Nasıl Sınıflandırılır?,Memurların Sınıflandırılması,Memurlar Nasıl Sınıflandırılır,Memurların Sınıflandırılması Nasıldır

MEMURLARIN SINIFLANDIRILMASI

Memurluk mesleğinin temel ilkeleri; sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkesidir.

Memurların Sınıflandırılması İlkesi

Sınıflandırma, Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır.

Kadro Sınıflandırması

Kadro kavramı memur kavramından ayrıdır. Bir kuruluşun kadro sayısı, memur sayısı ile denk olmayabilir, fakat memur sayısı kadro sayısını aşamaz. Kadro memur tarafından tutulmadan önce de vardır. İşgal eden kimsenin ölüm, istifa ve benzeri nedenlerle ayrılması halinde kadro ortadan kalkmaz. Kadro sınıflandırması yöntemi ABD, Kanada, Brezilya ve bir ölçüye kadar Rusya’da yürürlüktedir. Kadro sınıflandırmasında esas, memurlar değil, kadroların haiz olduğu yetki ve sorumluluktur.

Rütbe Sınıflandırması

Rütbe sınıflandırılmasında, kariyer sisteminin kurulmasına önem verilir. Rütbe sistemi, örgütten çok, görevliye dönüktür. İngiliz personel rejimi rütbe sınıflandırmasına dayanır. Hindistan, Fransa ve Almanya’da etkileri görülen bir sistemdir. Rütbe sınıflandırmasında memur hangi işte çalışırsa çalışsın, sahip olduğu rütbe derece esastır. Ödev, yetki ve sorumluluğunun azalması veya çoğalması ücretini etkilemez. Oysa ki kadro sınıflandırmasında memur çalıştığı göreve göre, daha az yetki ve sorumluluk taşıyan bir göreve atandığı zaman alacağı ücrette de azalma olur.

DMK’da rütbe sınıflandırması esasına ağırlık verilmiştir.

DMK’ da Öngörülen Sınıflar Şunlardır;

1)- Genel idare hizmetleri sınıfı, DMK’ nın uygulandığı kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyenler,

2)- Teknik hizmetler sınıfı, Mühendis, mimar, kimyager ve benzeri teknik ve meslek unvanlarına sahip mesleki ve teknik elemanlar,

3)- Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişenlerle bunlara yardımcı olanlar,

4)- Eğitim ve Öğretim sınıfı. Bu hizmetlerde görevlendirilen öğretmenler,

5)- Avukatlık hizmetleri sınıfı. Baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı yerlerinde temsil yetkisi olan avukatlar,

6)- Din hizmetleri sınıfı. Dini eğitim görmüş ve dini hizmet yapanlar,

7)- Emniyet hizmetleri sınıfı. Emniyet hizmetlerini yürüten polis, komiser, emniyet amiri, emniyet müdürü, polis müfettişi gibi memurlar,

8)- Yardımcı hizmetler sınıfı. Her türlü yazı ve dosya dağıtmak, toplamak, iş sahiplerini karşılamak, yol göstermek, hizmet yerlerini temiz tutmak, ısıtmak, aydınlatmak gibi görevleri yapanlar,

9)- Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı. Vali, kaymakam ve maiyet memurları,

10)- Milli istihbarat hizmetleri sınıfı. Ulusal haber alma örgütünde çalışan görevliler.

memurların sınıflandırılması
Memurlar Nasıl Sınıflandırılır?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir