Memur Tanımlamalarındaki Ortak Yönler Nelerdir?

MEMUR TANIMLAMALARINDAKİ ORTAK YÖNLER

Pek çok farklı memur tanımı karşımıza çıksa da bu tanımlamalarda 7 ortak kriter bulunmaktadır.

1)- Genel İdare Esasları: Kamu yetkisi, kamu kudreti kullanarak hizmet görmek anlamındadır. Farklı memur tanımları içinde yer alan bu kriter memurların hizmet görürken üstün ve ayrıcalıklı bir takım yetkilerle hizmet görmeleri demektir.

2)- Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri: Kamu hizmetinin sürekli ifa edilmesi zorunluluğu esas itibariyle söz konusu hizmeti yapanın da sürekli istihdamını gerektirir. Bir kamu hizmetinin özünü oluşturan görevler aslidir. Örneğin icra memurunun yaptığı görev asli bir görev olarak nitelendirilecek olursa adliyeyi temizleme işini yapan kişinin görevi asli nitelikli kabul edilemeyecektir. Çünkü onun yaptığı görev asıl görev dışında yan, tali bir görevdir.

3)- İstihdam Edilen Yer Kriteri: Memurlar ancak devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ya da diğer kamu tüzel kişilerinde istihdam edilebilir.

4)- Atama İşlemi Kriteri: Atama, idarenin tek yanlı iradesi ile hukuki sonuçlar doğuran, kurucu, yenilik doğurucu, icrai-idari işlemdir. Atama kriteri kural olarak memuru, sözleşmeli personelden ve işçiden ayırt etmeye yarar niteliktedir.

5)- Kadro Kriteri: Kadrosuz devlet memuru çalıştırılamaz. Bu hüküm emredicidir. Memurların özlük hakları büyük ölçüde kadrolara bağlı olup, kadro memurun görev, unvan ve aylık derecesini gösterir. Kadronun amacı kamu hizmetlerinin en az personelle gördürülerek istihdam fazlalığının önüne geçmektir.

6)- Aylık Tahsisi Kriteri: Memurlar, kadro derecesine uygun olarak aylık alırlar. Devlet memurlarına ödenen aylığın devlet bütçesinden tahsisi gerekir. Aylık tahsisi, memuru, kamu kesiminde çalışan sözleşmeli personel ve işçiden ayırt edilmesini sağlar. Çünkü sözleşmeli personel ve işçinin aldığı bedele ”aylık” değil, ”ücret” denir.

7)- Hiyerarşi Kriteri: Devlet idare teşkilatında yer alan makam ve memurların aşağıdan yukarıya doğru birbirlerine basamak basamak ve derece derece bağlanarak baştaki yetkiliye idari bakımdan tabi olması durumudur. Bu düzeni gerçekleştirme aracı ”hiyerarşi” yetkisidir. Üstün asta emir vermesi, yönlendirmesi, ödüllendirmesi, disiplin yaptırımı uygulaması birer hiyerarşik yetkidir. Merkezi idarenin hiyerarşik yönden en üst makamı bakanlıklardır.

memur tanımlamalarındaki ortak yönler
Memur Tanımlamalarındaki Ortak Yönler Nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir