Memur Sınıflandırma Sisteminin Yararları Zararları ve Özellikleri

Memur Sınıflandırma Sisteminin Yararları Zararları ve Özellikleri,Memur Sınıflandırma Sisteminin Yararları Zararları,Memur Sınıflandırma

MEMUR SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

♦ Tüm hizmetler 10 sınıf içinde toplanmıştır.

♦ Sınıflar yasa ile saptanmıştır.

♦ Sınıf, aylıkla yükselme aracı olan derece kavramına dönüştürülmüştür.

♦ Sistemde taban ve tavan göstergeleri kural olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır.

♦ Memurluğa girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi ve görevin sona erdirilmesini yetenek esasına dayandıran ”liyakat” ve gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde sınıfı içinde en üst derecelere kadar ilerleme imkanı sağlayan sistem ”kariyer” dir.

Sistemin Yararları

Memurları niteliklerine göre görevlendirme olanağı vardır. Eşit işe eşit ücret ilkesi, sınıflandırma sayesinde gerçekleştirilebilir. Herkes çalışmasına, işinin ağırlığına göre ücrete hak kazanır. Böylece personel moral bakımından da desteklenmiş olur.

Sistemin Sakıncaları

Sınıflandırma işi uzun zaman alır ve masraflı bir iştir. Sınıflandırmanın yeni gereksinime ve değişikliklere uyması hemen yapılamayacağı için memurlar arasında hoşnutsuzluk yaratır. Atama ve yer değiştirmeler güçleşir. Esneklik azalır. Hizmetler çok iyi incelenmiş olmakla birlikte insan unsuruna yeteri kadar önem verilmeyebilir.

 

memur sınıflandırma sisteminin özellikleri
Memur Sınıflandırma Sisteminin Yararları Zararları

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir