Memur Nedir? Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?

Memur Nedir? Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?,Memur Nedir?,Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?,Memur Nasıl Olunur

Memur Nedir? Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?

MEMUR NEDİR?

Her ülkenin kamu personel rejimi ayrıdır. Bu nedenle herkesçe kabul edilen genel ve ortak bir memur tanımı bulunmamaktadır. Memur kavramı, Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu’nda farklı şekillerde tanımlanmıştır.

Anayasaya Göre Memur Kavramı

1982 Anayasasında memurlarla ilgili düzenleme getirilmiş ve daha ziyade kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin kimler tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Anayasanın 128/1. Maddesine göre; ”Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” diyerek tanımlanmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’na Göre Memur Kavramı

1965 yılında yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) md. 4/A memur kavramını ”Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirenler, bu Kanun’un uygulanmasında memur sayılır” hükmü ile tanımlamıştır. Ancak zamanla DMK md. 4-A/2’deki memur sayılanların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre ”Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır” hükmü, getirilmiş ve hatta memur kavramı ”devamlı ve yardımcı hizmetleri” görenleri de kapsamına almıştır.

Yeni Türk Ceza Kanunu’na  Göre Memur Kavramı

Yeni TCK memur değil, kamu görevlisi üzerinde durmuştur. Buna göre kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.”

Yeni düzenleme ile, kamu hizmeti ölçütü terk edilmiş, kamu görevlisinin belirlenmesinde temel ölçüt ”kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma ölçütü” olarak kabul edilmiştir.

Bu bakımda yeni TCK’da özgü suç tipleri sadece memur açısından değil tüm kamu görevlileri bakımından düzenlenmiştir.

Askeri Ceza Kanununa Göre Memur Kavramı

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’na göre ”Memur”, bir askeri vazifeyi yapmakla yükümlü olan kimsedir. Memur, amir ve üstün tarifi bu kanunda açıkça tanımlanmıştır. Buna göre: ”Memur”  tabirinden maksat 12. maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. Amir, makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetine haiz kimsedir. Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.

MEMUR OLMANIN AVANTAJLARI

Baktığımız zaman şu an memur olmanın avantajları oldukça iyi görünmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde birçok kişi için pek tercih edilmeyen ve toplum içerisinde düşük seviye görülen memurluk şu an ise adeta altın çağını yaşamaktadır. Devlet tarafından güvence altında ve mesai saatlerinin belli olduğu bir işi kim istemez ki?

Elbette her isteyenin anında memur olması da pek mümkün değildir. Bunun için çoğu kişinin bildiği üzere bazı sınavlara yani eleme sistemlerine ihtiyaç vardır. Çoğu kişinin memur olmak istemesinden kaynaklı bu tür elemeler bir zorunluluk haline gelmiştir. Üniversite mezunlarının yanı sıra lise mezunları için de KPSS sınavı ile memur olmak mümkündür. Bu da liseyi bitirdikten sonra üniversite ile uğraşmadan doğruca memur olmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Devletin her alanında her türlü kadroda yer alabilmek adına belli bir puanı almak bunun için yeterlidir.

Memur olmanın avantajları, şu an ki Türkiye şartlarında oldukça iyidir. Haftanın belirli günlerinde çalışma, maaş garantisi, tatiller ve ikramiyelerin yanı sıra mesai saatlerinin belli olması bir işçinin isteyebileceği tüm iş şartlarıdır. Bu şartlar altında çalışmak isteyen her Türk vatandaşı yalnızca KPSS sınavı ile hayallerine ulaşabilir.

Devlete bir şekilde kendini atmanın en iyi yolu olarak görülen bu tür sınavları internet üzerinden güncel bir şekilde takip edebilir, KPSS’nin yanı sıra banka ve bir takım kuruluşların da memurluk sınavlarına hazırlanarak şansınızı arttırabilirsiniz.

memur nedir
memur nedir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir