Mehmet Kaplan ın Yaptığı Çalışmalar ve Bulunduğu Görevler

Mehmet Kaplan ın Çalışmaları,
Mehmet Kaplanın Görevleri,
Mehmet Kaplanın Yaptığı Çalışmalar,
Mehmet Kaplanın Bulunduğu Görevler,
Mehmet Kaplanın Atandığı Görevler…

mehmet kaplan5

MEHMET KAPLAN’IN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE BULUNDUĞU GÖREVLER

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat adamı.
1939 yılında Lisans, 1942 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1943 yılında Doçent, 1952 yılında Profesör olmuştur.
Görevleri
• 1939-1983 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistan, doçent ve profesör.
• 1958-1960 Erzurum Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı ve Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı
• 1962-1983 Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığı
• 1973-1974 İstanbul Üniversitesi senatosu üyeliği
• 1974-1978 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü
• 1982-1983 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı
• 1983-1984 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeliği
• 1984-1986 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve edebiyatı bilim dallarında lisans üstü eğitim.
(Ayrıca Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı komisyonlarında üyelikler yapmıştır.)
Eserleri Akademik tezler: Travay: Eşrefoğlu Rumi, Hayatı ve Eserleri, 1937 Lisans Tezi: Emir Sultan, 1939 Doktora Tezi: Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1942 Doçentlik Tezi: Tevfik Fikret ve Şiiri, 1944 Profesörlük Tezi: Şiir Tahlilleri I (Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e) Kitaplar:
A. İlmî Araştırmalar: 1. Tevfik Fikret ve Şiirleri, 1946, genişletilmiş bsk. 1971, 1978, son baskı 1998 2. Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1948 3. Şiir Tahlilleri I (Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e), 1954, son baskı 1999 4. Tanpınar’ın Şiir Dünyası, 1963, 1983. 5. Şiir Tahlilleri II (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), 1965, ilâvelerle 1973, 7. bsk. 1998) son baskı 1999 6. Hikâye Tahlilleri, 1979, 7.bsk.1994 7. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, 1976, son baskı 1999. 8. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II , 1987, son baskı 1999. 9. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3: Tip Tahlilleri, 1985, son baskı 1996

B. Denemeler, İncelemeler, Mektuplar 1. Nesillerin Ruhu, 1967, 4. bsk. 1978, son baskı 1999. 2. Büyük Türkiye Rüyası, 1969, 4. bsk. 1998 3. Edebiyatımızın İçinden, 1976, 1998, 4. Türk Milletinin Kültürel Değerleri, 1977 5. Oğuz Kağan Destanı, 1979 6. Kültür ve Dil, 1982, 11. bsk. 1998, son baskı 1999. C.1. Metin Neşri (Bugünkü Dile Çevirme ve Önsöz) 1. Ahmet Haşim’den: Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, 1969, 1981. 2. Ziya Gökalp’tan: Türkçülüğün Esasları, 1972. 3. Namık Kemal’den: İntibah, 1972
C.2. Metin Derlemesi ve Neşri (Öğrencileriyle birlikte) 1. Köroğlu Destanı, (Behçet Mahir Efendi’den Mehmet Akalın, Muhan Bali ile), 1973. 2. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I 1839-1865 (İ. Enginün, Birol Emil ile) 1974, 1988
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II 1865-1876 (İ. Enginün, B. Emil ile birlikte), 1978, 1993. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III (A. Vefik Paşa, A. Midhat, Ş. Sami vs.) (İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1979, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV (Ekrem, Hâmid, Sezai ve Ara nesil, (İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1982 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V (M. Naci, B. Fuad, A. Rasim vs. (M. Kaplan’ın izinden İ. Enginün, B. Emil, Z. Kerman tarafından) 1989
3. Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, II c. (İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman’la birlikte), 1981, 1992 4. Atatürk Devri Fikir Hayatı, II c., İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte)1981, 1992. 5. Atatürk Devri Türk Edebiyatı, II c., (İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte)1982, 1992 6. Atatürk Şiirleri, (N. Birinci’yle birlikte), 1982, 1995 7. Cenap Şahabettin’in Bütün Şiirleri (İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman ile birlikte) 1985.
D. Lise Ders Kitapları: Edebiyat Lise 1 1976, Edebiyat Lise 2 1977, Edebiyat Lise 3, 1977.
E. Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bütün Şiirleri, 1976. Yazarın kitap halinde olan, süreli yayınlarda yayınlanan ve evrakından kalan şiirlerini bir araya getirdi. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Beş Şehir, Huzur, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi kitapların Tanpınar’ın ölümünden sonraki baskılarına ön ayak oldu ve önsöz yazdı. Edebiyat Üzerine Makaleler (Haz: Z. Kerman), Yaşadığım Gibi (Haz: B. Emil), Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları (Haz: Z. Kerman) kitaplarına önsöz yazdı. Ölümünden Sonra 1. Mehmet Kaplan’dan Seçmeler, 2 c., Haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman, 1988. 2. Âli’ye Mektuplar (Haz: İnci Enginün-Zeynep Kerman), 1992. 3. Sevgi ve İlim (Haz. Ezel Erverdi), 2002. Not: Mehmet Kaplan’ın 1939-1986 tarihlerinde yazdığı 1517 deneme- makaleden bir kısmı yukarıda adı geçen kitaplara girmiş, onların bir kısmı ve 124 tercümesi, 22 şiiri yayınlarda kalmıştır. Mehmet Kaplan’ın bibliyografyası: 1. Mehmet Kaplan’a Armağan, İ. Enginün, Z. Kerman, 1984, 2. Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri, Z. Kerman, İnci Enginün, 2000, (Mehmet Kaplan’ın hatıralarıyla birlikte) kitaplarında yayınlanmıştır

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir