Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Nedir?

Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Nedir?,Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar,Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Hakkında Bilgi

Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Nedir?

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların şiir biçiminde anlatıldığı metinlere “manzume” denir. Manzumelerde bir olay anlatıldığında öyküye özgü kişi, olay, yer ve zaman unsurları bulunur. Manzumelerde bir olay örgü­sü vardır. Şiir ise zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve du­rak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimidir. Manzume tek anlamlıyken şiir çok anlamlıdır, yoruma açıktır. Manzumelerde okura bir şey anlatma kaygısı güdülürken, şiirde amaç, okur­da estetik duygu uyandırmaktır. Şiirde manzumeye göre bireysellik, duygu ve çağrışım daha yoğundur. Şiir düz yazıya aktarıldığında orijinalliğini yitirir.

BAHÇE
Bir Acem bahçesi, bir seccade Dolduran havzı ateşten bade Ne kadar gamlı bu akşam vakti Bakışın benzemiyor mutade
Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar Dalmış üstündeki kuşlar yâda Bize bir zevk-i tahattur kaldı Bu sönen, gölgelenen dünyada
Ahmet Haşim
Bu metin bir şiirdir. Anlam kapalıdır, bireysellik en üst düzeydedir. Okuyan herkes kendince yorumlayabilir bu dizeleri. “Akşam vakti”, “gölge” gibi sözcüklere özel anlamlar yüklenmiştir. Okuyanın doğrudan estetik zevkine ve duygu dünyasına seslenir.
SEYFİ BABA
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
⦁ Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
– Nesi varmış acaba?
⦁ Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
⦁ Keşki ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde sopam? Kız çabuk ol… Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zîrâ yol Hem uzun, hem de bataktır…
– Daha a’lâ, kalınız: Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
Mehmet Akif Ersoy
Bu dizeler bir manzumeden alınmıştır. Bir olay, ölçülü, uyaklı, dizelerle anlatılmaktadır. Sözcükler gerçek anlam­larına uygun kullanılmıştır. Aslında bu metin bir hikâyenin şiir biçiminde anlatılmasıdır. Manzumeler düz yazıya ak­tarıldığında şiire göre daha az anlam kaybına uğrar.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir