Manzum nedir?

Manzum nedir?

Dizeler halinde, uyaklı ve ölçülü yazılan yazılara manzum denilmektedir. Fakat her manzum şiir değildir. Bir manzumun şiir olması için, sanat değeri taşıması ve okuyanda iyi duygular oluşturması gerekmektedir.

Manzume ve manzum hikaye nedir?

Manzume, ölçülü ve uyaklı manzum parçalarına verilen isimdir. Öğretici konular ve akılda kalması gereken düşünceler bu yazım tarzı ile yazılır. Estetik kaygı taşımazlar, imgelemeleri zayıftır. Manzum hikayelerde toplumu ilgilendiren, ders veren, eğitici, öğretici konular seçilir. Ölçü ve uyak mutlaka vardır. Karşılıklı konuşmalar ile anlam katılır. Şiirde anlatılanlar düz yazı ile anlatılmaz, manzumede düz yazı şekli kullanılır. Şiirde bir tek olay yoktur, manzumede ise bir hikaye veya olay vardır. Manzumelerde, toplumsal konular varken, şiirlerde bireysel konular ele alınır. Mısralardan meydana gelmiş ölçülü ve kafiyeli dörtlüklere nazım denmektedir.

Nazımla ortaya koyulan kısa ürünlere manzume, uzun anlatımlara manzum eser denmektedir. Şiir, ruh halimizi etkileyen, içimizde güzel duygular uyandıran, mısralardan yapılmış ve sanat değeri içeren sözlere verilen isimdir. Manzumelerde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya, nazım birimi denir. İki mısradan meydana gelen ve kendi arasında anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine beyit, ikiden fazla mısradan meydana gelen ve yine anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine Kıt’a veya Bent ya da üçlük, dörtlük, beşlik adı verilir.

Türk edebiyatında manzum eserler nelerdir?

Türk Halk Edebiyatı, halk arasında yaşayan konuşma diliyle söylenmiş, halkın kültürünü, duygu ve düşüncelerini yansıtan edebiyata denilmektedir. Türk Halk Edebiyatı Nazmı, halk içinde yetişen, adı bilinen veya bilinmeyen şairlerin hece ölçüsü ile ve özel biçimlerde meydana getirdikleri manzum eserlerden oluşur. Türk Halk Edebiyatı nazmında; nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür. Bunların istisna olduğu eserler de vardır.  Belli başlı nazım şekilleri ise, türkü, mani, koşma ve semai gibi sayılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.