Mantarlar Hakkında Kısa Öz Bilgi

Mantarlar Hakkında Kısa Öz Bilgi,Mantarlar Hakkında Bilgi,Mantarların Özellikleri Nelerdir,Mantarlar,Mantarlar Hakkında

MANTARLARIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Mantarlar aleminde tanımlanmış yaklaşık 60.000 tür yer alır. Mantarlar genellikle çok hücreli ökaryot canlılardır. Bir hücreli mantar türleri de vardır. Hücreleri kitinden yapılmış hücre duvarı ile çevrilidir. Tüm mantarlar heterotrof organizmalardır.

Mantarların büyük çoğunluğu ayrıştırıcıdır. Ölü organizmaları ve canlı atıklarını inorganik maddelere parçalayarak beslenir. Bu şekilde madde döngülerinde önemli rol oynarlar. Mantarların bir kısmı ise bitkiler ve algler’le karşılıklı faydalanma esasına dayanan  simbiyotik ilişki içindedir. Bitki kökleri ile etkileşim halinde yaşayan mantarlar (mikoriza) bitkinin topraktan gerekli maddeleri (fosfor, azotlu bileşikler vb.) almalarını kolaylaştırır. Bitkiler ise mantarlara besin sağlar. Mantarların yeşil alglerle ortak yaşamı ile likenler oluşur. Liken yapısındaki mantar topraktan aldığı suyu alglere iletir, algler ise fotosentez yaparak mantara besin sağlar.

Mantarların parazit olanları da vardır. Parazitler üzerinde yaşadıkları canlıdan besin elde ederken o canlıya zarar verir. Parazit mantarların bir kısmı bitkilerin, bir kısmı hayvanların üzerinde yaşar. Bir kaç farklı mantar türü insanlarda, deri, ağız ve üreme organlarında enfeksiyona yol açar. Mantarlar bazı böcekler üzerinde de parazit olarak yaşar. Özellikle tarım bitkilerine yol açan mantarlar da parazittir.

mantarların yapısı
Mantarlar Hakkında Kısa Öz Bilgi

Mantarların çoğunda hem eşeyli hemde eşeysiz üreme görülür. Hem eşeyli hem de eşeysiz üremelerinde farklı yollarla sporlar oluşturulup serbest bırakılır. Sporlar su, rüzgar gibi etkenlerle taşınır. Besinin ve uygun koşulların bulunduğu ortama ulaşan sporlar gelişerek mantarı oluşturur. Mantarların çoğu hif adı verilen ince ipliksi yapılardan oluşur. Hifler üzerinde yaşadığı organik maddenin içine doğru gelişirken dallanıp birleşerek misel adı verilen yapıları oluşturur. Mantarlar miselleri aracılığıyla bulunduğu ortama tutunur. Buraya salgıladığı enzimler ile büyük organik molekülleri sindirir. Sindirilmiş besinleri emerek beslenir.

Bilim insanları mantarları üreme şekillerine ve yapılarına göre sınıflandırır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir