Maniler Kaç Türe Ayrılır? Bu Sınıflama Neye Göre Yapılır?

Maniler Kaç Türe Ayrılır? Bu Sınıflama Neye Göre Yapılır?,Maniler Kaç Türe Ayrılır?,Maniler Kaç Çeşittir,Maniler Kaç Tür Örnek Maniler

Maniler Kaç Türe Ayrılır? Bu Sınıflama Neye Göre Yapılır?

MANİ

Düz Mani: Ozanı belirsiz halk edebiyatı ürünlerindendir. Başlı başına dört dizeden oluşur ve 7’li hece ölçü kalıbıyla söylenir. Dizeler 4+3 duraklıdır. Uyak düzeni şöyledir: aaxa. Dörtlükte 3. dize serbest, diğerleri kendi aralarında uyaklıdır.

Düz Mani Örnekleri

1- Armudu taşlayalım
Dibinde kışlayalım
Kağıt kalem al yarim
Maniye başlayalım

2- Alnımda Siyahım var
Bülbül gibi ahım var
Göz gördü gönül sevdi
Benim ne günahım var
Maniler genellike aşk, doğa sevgisi ve ayrılık gibi değişik konuları

işlerler.

Manilerin genellikle birinci ve ikinci dizeleri doldurmadır. Bunlarda pek anlam aranmaz. Asıl anlam son iki dizede belirtilir. Bazı manilerde ilk iki dize (I. ve 2. dize) ile son iki dize (3. ve 4. dize) arasında gizli bir anlam bağıntısı kurulabilir. Bu anlam bağıntısı ne kadar güçlü olursa mani de o ölçüde güçlü olur; sevilir ve dilden dile dolaşır.

Cinaslı Mani: Dizelerinde cinas bulunan manilere cinaslı ya da kesik mani denir. Bu tip maniler kesik bir dizeyle başladıkları için kesik mani adı alır.

Cinaslı (Kesik) Mani Örnekleri

1- Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kar etmez
Zülfün teli bağ bana

2- Karadan
Gel geç gönül karadan
Yarim gider gemiyle
Ben giderim karadan

Yedekli Mani: Düz manilerin sonuna iki dize eklenmesiyle meydana gelen 6 dizelik manilere yedekli mani denir. Eklenen dizeler ya dört dizelik düz maninin anlamını pekiştirir. ya da kendi arasında bir bütün oluşturur. Yedekli manilerin uyak düzeni şöyledir: aaxaxa ya da axaxax

Yedekli Mani Örnekleri

Ekin ektim bitmiyor
Boya vurdum tutmuyor
Aramızda Dağlar var
Elim yare yetmiyor
Şekerli yemek yaptım
Boğazımdan gitmiyor

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir