MALİYE POLİTİKASI VE MALİ TEVZİN
*Merkezi yönetim ve yerel yönetim üniter ve fedaral sistemlerde yer alır. Bu sistemlerin ayrıldığı nokta ise merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki bölüşümüdür.
*Hizmet ve gelirin merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki bölüşümüne mali tevzin denir. Üniter sistemde mali tevzin konusunda önemli yetkilere sahip olan yönetim merkezi olandır.
*Fiyat istikrarı+istihdamın yükselmesi ekonomik istikrarın sağlanması anlamına gelir.
*Gelir bölüşümü sürecine fedaral sistemlerdeki yerel yönetimler daha aktif katılabilirler.
*Belirli kamu hizmetlerinin en etkin olarak sunulabileceği alan optimum hizmet alanıdır.
*Yerel yönetimler merkez bankasından borçlanamazlar.
*Yerel yönetimlerin nüfuslarının optimum düzeyde olmasının önemi nüfuslarına göre pay aldıklarından avantajlı olmalarıdır.