MALİYE POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI

MALİYE POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI
*Bir bireyin belirli sürede akım halinde sahip olduğu parasal değerin toplamına nominal gelir denir. Bu gelirin enflasyona göre düzenlenmiş haline ise reel gelir denir. Bireyin parasal değerle ifade edilmeyen haz duygusuna tatmin gelir denir.
*Bir dönem içinde bireyin elde ettiği ekonomik değerler toplamına akım gelir denir.
*Birincil gelir dağılımı: kamu ve özel kesimde üretime giren üretim faktörlerinin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımıdır.
*Akım gelire ek olarak bağış ve yardımların oluşturduğu birikim toplamına stok birimi denir.
*Birincil gelir dağılımın kamusal araçlarla kamu tercihine göre yeniden dağılımına ikincil gelir denir.
*Gelir dağılımı vergilemede sosyal işlev konusunu gündeme getiren ekonomist Wagner dir.
*Kapitalizmin birinci büyük krizi 1850 lerdir.
*En yüksek ve en düşük gelir dilimleri arasındaki fark sosyal dengesizliği verir.
*Yeniden gelir dağıtımı politikası uygulanırken gelişen adaletsizliğin sebebi devlet borç faiz ödemeleridir. Yeniden dağıtım politikası teorileri: Pareto kuralı ve Hicks-Kaldor telafi kuralıdır.
*Bir alandaki refah yükselişinin bir başka alandaki refah kaybı pahasına yapılmasına izin vermeyen teori Pareto kuralıdır.
*Bireyin yada grubun kamusal politikalardan net yarar sağlamasını mali rant açıklar. Birey yada grubun kamusal politikalara net yarar sağlamasına ise mali sömürü denir.
*Fiili eşitsizlik alanının tam eşitsizlik alanına oranına Gini katsayısı denir.
*Birikimli fert yüzdesi lorenz eğrisinin yatay ekseninde yer alır.
*Kamu transfer harcamaları: işsizlik ödemeleri, evlenme ve cenaze yardımları, çeşitli sakatlık yardımları, emekli dul ve yetim aylıkları..
*Gelir vergilerinde geliri yeniden ve olumlu yönde değiştirebilen en etkili sistem negatif gelir vergisidir. Artan oranlıdır. Negeatif gelir vergisinin felsefesi kimsenin gelirinin belli düzeyin altına inmemesidir.
*Bireysel refah toplamının en üst düzeye çıkması ilkesini savunan ekonomist Bentham dır.
*En düşük gelirlinin refah düzeyini en üst düzeye çıkarılmasını savunan ekonomist Rawls dır.
*Çevre koruma vergisi Pigou tipi vergidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev