MALİYE POLİTİKASI VE ÇEVRE SORUNLARI

MALİYE POLİTİKASI VE ÇEVRE SORUNLARI
*Çevrenin insan faaliyetlerine bağlı olarak doğallığını koruma durumuna taşıma kapasitesi denir. Ortaya çıkan atıkları kendiliğinden yok etme gücü…
*Bir ekonomik birimin faaliyetlerini başka ekonomik birimleri fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesine negatif dışsallık denir. Piyasa ekonomisi etkin işlemez kaynak tahsisi yapılamaz..
*Coase teorisi piyasa çözümlerinden çevre sorunları ile mücadele araçlarındandır. Belirli, yerel düzeydeki sınırlı çözümdür.
*Çevre sorunları oluşturan firmaların üretim faaliyetlerini sınırlandırmak ve firmanın optimum üretim yapmasını sağlayan vergiye pigocu vergi denir. Kirleten öder…
*Çevre sorunları ile mücadelede sübvansiyon politikasının kullanılabilmesi için firmaların zarar fonksiyonlarının bilinmesi gerekir. Çevreyi koruma yasası 1982. Çevre bakanlığı 1991…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.