Magmatik Kayaçlar Nedir?

Magmatik Kayalar Ortaya Nasıl Çıkar,Magmatik Kaya Nedir, Magmatik Kayaların Oluşma Sebepleri Nelerdir?
Sıvı magmanın soğumasıyla mineraller kristalleşir. Daha büyük ve sıkı cisimlere tutunur.Böylece magmatik kayaçlar meydana gelir. Bunlar oluşumun yeraltında (intrüzif kayaçları ya da plütonik kayaçlar) ve yeryüzünde (ekstrüzif ya da volkanik kayalar) gerçekleşmesine göre farklılaşır.
Magmanın yerkabuğu içinde katılaşmasıyla oluşan devasa kütleler plüton olarak anılır. Plütonlar arasında batolitler, hendekler, eşikler, lakolitler ve lopolitler sayılabilir. Derinde gömülü granit ve diyorit gibi kayaçların, yavaş soğuma recinden kaynaklanan son derece büyük kristalleri vardır.
Magma yeryüzüne bir volkanik patlamayla lav olarak ulaştığında sadece küçük kristaller oluşur. Tipik volkanik magmatik kayaçlar bazalt ve riyolittir. Bazı ebonitlerde de ayrı büyük kristaller bulunur. Elmas gibi bu tür dış kristaller sürüklenir ve zamanla yüzeye çıkar. Lavın çabuk soğuması sırasında mineral kristalleşmesi meydana gelmez. Bunun yerine obsidiyen gibi volkanik camlar oluşur.
Magmatik kayaçlar çok sert olmakla birlikte içerisinde fosil kalıntılar olmadığı gibi coğrafi etkilerle aşınarak kuma düşer.

magmatik-kayalar