Lozan Antlaşması Sonuçları Nedir?

Lozan Antlaşması sonuçları;

Boğazlar Sorunu ise şu şekilde halledilmiştir

Boğazların idaresi başkanlığını Türkler’in yapacağı bir komisyona bırakılmıştır. Boğazların iki tarafında da 20 km’lik alanın askerden arındırılması kararlaştırılmış, buna rağmen olağanüstü bir durum olduğunda Türk tarafının boğazlara asker sokabilmesine izin verilmiştir. Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilecektir.İşgal güçleri İstanbul’u bir buçuk ay içinde boşaltacaklardır.

Borçlar şu şekilde halledilmiştir

Duyûn-u Umûmiye İdaresi kaldırılmıştır.Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere Osmanlı borçlarından hisse verilmiştir.Osmanlı borçlarının büyük bir bölümünü TBMM ödemeyi kabul etmiştir.Borçların Türk Lirası ve taksitler halinde ödenmesi karara bağlanmıştır.

M ustafa Kemal görüşme için İzmir’i teklif etmiştir.Uluslararası antlaşmalara göre barış antlaşmaları tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğinden bu isteğini İtilaf Devletleri kabul etmemiş ve Lozan görüşme yeri olarak kararlaştırılmıştır.

Görüşmelere TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Japonya katılmıştır.Türk Devleti’ni temsilen İsmet Paşa gitmiştir.Boğazlarla ilgili görüşmelere SSCB ve Bulgaristan da dahil olmuş, ABD ise gözlemci olarak katılmıştır.Görüşmeler 20 Kasım 1922’de başlamıştır.TBMM, iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir, Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu.