Lozan antlaşması sona erince ne olacak

Lozan antlaşması sona erince ne olacak

Lozan’ın geçerlilik süresi 100 yıldır.Lozan Antlaşması İmzalanma tarihi 24 temmuz 1923’te imzalanmıştır.

Lozan Antlaşmasının Yürürlülüğü halen devam etmektedir.

Lozan Antlaşması İsmet İnönü tarafından imzalanmış olup,Türkiye ile Fransa,Japonya,İtalya,Birleşik Krallık,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır.

Lozan Antlaşması bittiği dönemde Türk dış politikalarının temel ilkleri şöyle olacaktır.

-Lozan’dan kalan sorunları çözmek.
– Bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle her alanda ilişkileri geliştirmek.
– Milli sınırlarımızın güvenliğinin arttırılmasını sağlamak.
-Uluslar arası sorunların çözümünde barışçı bir politika izlemek.
– İç işlerimize karışılmasını engellemek.
– Uluslar arası barışı destekleyen kuruluşları desteklemek ve bunlara katılma

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev