Lozan Antlaşması Nedenleri Nedir?

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde yapılmıştır Lozan Antlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya’nın yanısıra daha birçok ülkenind eyer aldığı Rivage Palace’ta imzalanan barış antlaşması olarak bilinmektedir.

Lozan Antlaşmasının önemli Nedenleri aşağıdaki gibidir.

*Yunanlıların kesin olarak malüb olması

*İngiltere’nin politik yalnızlığa düşmesi.

*İngiliz dominyonlarının bıkkınlık göstermesi.

*Lloyd George hükümetinin sert eleştirilere maruz kalması

*Mustafa Kemal’in SSCB ile yardımlaşma manevralarına girmesi.

*TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya‘nın doğrudan katıldığı ve Yunanlıların Mudanya açıklarından bir gemiden dolaylı olarak takip ettiği Mudanya Mütarekesi görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı.