Liyakat Sisteminin Temel İlkeleri

LİYAKAT SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ

♦ Eşitlik, kamu görevlerine girmek her vatandaşın, siyasi düşünce, dini inanç, ırk, renk ve cinsiyet gibi herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Sistemi kayırma prensibinden ayıran en temel ilke budur.

♦ Ehliyet, kamu hizmetine alınmada o iş için ehil bir kimsenin işe alınmasını ifade eder.

♦ Yarışma Memur alınması gerektiği zaman, kamuoyuna duyuru yapılır. Başvuran adaylar arasından yapılacak yeterlik yarışması sonucu memur alımı gerçekleşir.

Güvenlik Prensibi: Yasalarla belirtilen ağır bir kusuru bulunmadıkça devlet memuru memuriyetten çıkartılamaz.

Tarafsızlık Prensibi: Kamu hizmetlerini yürütmekle görevli kişi ve kuruluşlara her türlü eylem ve işlemlerinde tarafsız olmalıdır.

Kariyer İlkesi: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için gereken bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanması demektir.

 

liyakat sisteminin temel özellikleri
Liyakat Sisteminin Temel İlkeleri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir