Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama) Nedir?

Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama) Nedir?,Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama) Örnekleri,Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama) Ne Demek,Leff ü Neşr

Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama) Nedir?

Genellikle bir beyit içinde, birinci dizede birkaç şeyi andık-tan sonra, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkları belirtmeye leff ü neşr denir.

Bu sanat düzyazıda da görülebilir.

Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olan bu sanat, ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır:

a) Düzenli Leff ü Neşr:

Birinci dizede söylenenlerin karşılıklarını ikinci dizede aynı sırayla açıklamadır.

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten.

Hakir olduysa ==> yere düşmek
Millet ==> cevher
Sen bana en sadık bir arkadaştın
Gönlümde ateştin gözümde yaştın
Ne diye tutuştun, ne diye taştın
Beni kıskandırıp durmalı mıydın?

Ateştin ==> tutuştun
Yaştın ==> taştın

İşte gördüğünüz üzere, savaş ve barışa işaret olarak, bir elimizde kan dökücü mızrak, bir elimizde zeytin dalı var; ikisinden birini seçerek kabul buyurunuz.

Savaş ==> kan dökücü mızrak
Barış ==> zeytin dalı

b) Düzensiz Leff ü Neşr:

Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü
Göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar

Deniz ==> balıklar
Gökyüzü ==> yıldızlar

Örnekler:

Âşık bir sedef, maşuk nisan yağmuru
İncileri alır verdikçe damlaları

Sedef ==> inci
Nisan yağmuru ==> damlalar

İçimde kor donar, buzlar çözülür
Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

Kor ==> ateş
Buz ==> kar

Biz denizde kaptan, ovada çiftçi, şehirde esnaf olan
Biz gemi yürüten, tarla süren, alışveriş yapan

Kaptan ==> gemi yürüten
Çiftçi ==> tarla süren
Esnaf ==> alışveriş yapan

Baran değil, şafak değil, ebr-i seher değil
Gözyaşıdır, ciğer kanıdır, dud-ı ahtır

Baran ==> gözyaşı
Şafak ==> ciğer kanı
Ebr-i seher ==> dud-ı ah

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir