Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Nedir?

1)Tercüme encümenliği kurulmuştur.
2)Bir eğlence devri olarak da telaffuz edilen lale devri,buna bağlı olarak da müziğin de geliştiği bir devirdir.
3)ilk Türk Matbaası kurulmuştur.(ibrahim mütefarrika).
4)Geçici elçilikler açılmıştır.
5)Yalova’da kağıt fabrikası kurulmuştur.
6)Tulumbacı ocağı kurulmuştur.