Kurmaca olmayan metinler nedir?

Kurmaca olmayan metinler: Kurmaca olma­yan metinlerde gerçek olay, kişi ve olgular anlatılır. Ya­zar, gerçeği yansıtır. Anı, tarih, biyografi, gezi yazısı gi­bi türlerde yazılan metinler buna örnek gösterilebilir.
Bir sokak daha dönelim. Toprak kulübeler arasında bir arsa… Ortada bir bostan kuyusu ile bir eşek… Eşeğin arkasında yirmi, otuz metrelik bir ip, ipin ucuna da bir kova bağlanmış… Hayvan, kuyu ile kulübelerden biri arasındaki yol üzerinde akşam piyasası yapar gibi ağır ağır gidip geliyor… Onun her gelişinde kova bir kere kuyuya dalıp çıkıyor, böylelikle de kulübenin su ihtiya­cı gideriliyor…
fleşaf Nuri Güntekin, Yollarda
Bu metin kurmaca olmayan bir metindir. Reşat Nuri, gözlemlerini bir fotoğraf gerçekliğiyle yansıtmıştır.
Kurmaca olmayan metinler