Kuranı Kerimin Verdiği Mesajı Anlamak İçin Nasıl Bir Çalışma Yapmalıyız?

KUR’AN-I KERİM’İN VERDİĞİ MESAJI NASIL ANLAYABİLİRİZ

Günümüze kadar değişmeden, aslına uygun olarak ulaşan tek ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in mesajları evrensel olup bütün insanlığa hitap etmektedir. Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’de geçen emir ve yasaklardan sorumludur.

İslam’ın ilk yıllarında değişik coğrafyalarda yaşayan farklı milletler kısa sürede Müslüman olmuştu. Dili farklı olan toplulukların Kur’an-ı Kerim’i anlamaları mümkün değildi. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için birçok dile çevirisi yapıldı.

Meal: Kelime olarak anlam, kavram demektir. Bir sözün bir dilden başka bir dile, anlamına uygun şekilde çevrilmesine meal denir. Kur’an-ı Kerim’in tam anlamıyla tercümesi mümkün değildir. Bu nedenle Kur’an-ın tercümesine meal denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlar tarafından anlaşılabilmesi için en yakın anlamıyla başka dillere çevirilerinin yapılması gerekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in birçok dile tercümesi yapılmıştır. Türkçeye çevrilmiş bir çok Kur’an meali mevcuttur. Bizler de bu mealleri okuyarak kutsal kitabımızı anlamak için gayret göstermeliyiz.

Tefsir: Kelime olarak kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, yorumlamak demektir. Terim olarak ise, Kur’an ayetlerini indirildiği zaman, mekan ve olayları da göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamak anlamına gelir. Bu ilimle uğraşan kişilere müfessir denir. kur’an’ın ilk müfessiri Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

kuranı kerim23

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir