Kurani Kerimin İslam Dinindeki Önemi Nedir?

Kurani Kerimin İslam Dinindeki Önemi Nedir?,Kurani Kerimin İslam Dinindeki Önemi,Kurani Kerimin İslam Dinindeki Önemi Hakkında Bilgi

KUR’AN-I KERİM’İN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur’an sözlükte okumak, toplamak, bir araya getirmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Yüce Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (s.a.v)’e vahiy yoluyla bildirilen ve günümüze kadar değişmeden gelen ilahi mesajdır.

İnsan, Allah’ın kendisine verdiği akıl ve irade sayesinde iyiyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Bu sebeple insan yaptığı iyi ve kötü davranışlardan sorumlu tutulmuştur. İnsanın sorumluluğunu kavrayabilmesi için doğru kaynaklardan bilgilendirilmesi gerekir. Bu kaynakların en önemlisi ise Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim, tamamıyla Allah’ın sözlerinden ibarettir. Allah, Kur’an’da insanın yaratılış gayesini kendisine kulluk etmek olarak belirtmiştir.

Kur’an İslam dininin temel kaynağıdır. Karşılaşılan problemlerin çözümünde ilk olarak kur’an-ı Kerim’e başvurulur. Dinin temel konusu olan inanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler Kur’an’da yer almaktadır. Kur’an’da Hz. Muhammed’den önce yaşamış birçok peygamberin başından geçen olaylar anlatılır ve bunlardan ibret alınması istenir. Allah insanların barış, huzur ve kardeşlik ortamı içerisinde mutlu toplumlar olarak yaşamalarını ister. Toplumsal ilişkilerde bir takım kuralları koyar ve insanların bu kurallara uymalarını emreder.

Dinini doğru bir şekilde öğrenmek isteyen Müslüman önce dinin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’e başvurmalıdır. Kur’an’da her konu detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Her soruya Kur’an’dan cevap bulmak mümkün olmayabilir. Bu durumda Hz. Muhammed’in sünneti devreye girmeli, onun örnek hayatı ve sözleri Müslümanlara yol göstermelidir. Hurafelerden ve batıl inançlardan uzak, doğru bir din anlayışına ancak Kur’an ve sünnet sayesinde ulaşılabilir.

kurani kerim
Kurani Kerimin İslam Dinindeki Önemi Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir