Kurani Kerimin İhtiyaca Göre Parça Parça İndirilmesinin Sebebi Nedir?

KUR’AN-I KERİM’İN İHTİYACA GÖRE PARÇA PARÇA İNDİRİLMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Kur’an’ı Kerim’in ayetler ve sureler halinde parça parça indirilmesi yirmi üç yıllık bir zamanı kapsar. Kur’an’ın indirilişi ayette şu şekilde ifade edilmektedir: ”İnkar edenler: Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.” (Furkan suresi, 32. ayet)

Kur’an’ı Kerim’in indirilme süreci yirmi üç yılda tamamlanmıştır. Bunun yaklaşık on üç yılı Mekke döneminde, on yılı Medine döneminde gerçekleşmiştir. Mekke döneminde nazil olan ayetler başta tevhit olmak üzere inanç esasları, ölüm, hayat, cennet, cehennem ve kıyamet gibi konuları ele alır. Medine döneminde ise ibadetler, insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzenlemeler ve ahlaki kurallar yer alır.

Kur’an’ın parça parça indirilmesi; ezberlenmesini, yazılmasını, emir ve yasaklarının kavranıp yaşanmasını kolaylaştırmıştır.

kuran
Kurani Kerimin İhtiyaca Göre Parça Parça İndirilmesinin Sebebi Nedir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir