Kurani Kerim Günümüze Kadar Nasıl Ulaştı?

KUR’AN-I KERİM GÜNÜMÜZE KADAR NASIL ULAŞTI?

Hz. Muhammed bütün olumsuz şartlara rağmen Kur’an-ı Kerim’i gelecek nesillere ulaştırmak için gerekli tedbirleri almıştır. Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin görevlendirdiği vahiy katibi adı verilen sahabeler tarafından yazıya geçiriliyordu. Kur’an-ı Kerim o dönemde deri parçaları, papirüs, düz ve geniş kemikler üzerine yazılıyordu. Peygamberimiz vahiy katiplerinin yazdığı ayetleri kontrol eder, hangi ayetin hangi sureye konulması gerektiğini belirlerdi. Peygamberimiz Kur’an ayetlerini hem kendisi ezberler hem de sahabelere ezberletirdi. Kur’an-ı Kerim alınan bu tedbirler sayesinde günümüze kadar değişmeden gelmiştir. Yüce Allah da Kur’an-ı Kerim’i bizzat kendisinin koruyacağını şu ayetle ifade etmiştir. ”Onu biz indirdik, biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet)

kuran-i Kerim
Kurani Kerim Günümüze Kadar Nasıl Ulaştı?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir